Historie

ScannedImage-6In 1893 is de Nederlandsche Vereeniging EHBO opgericht. Er waren toen in Nederland meerdere organisaties die aan eerste hulp deden. In 1906 was er een watersnoodramp in Zeeland en in 1907 verging een passagiersschip voor de kust van Hoek van Holland. De hulpverlening verliep toen zeer chaotisch, ieder voor zich. Reden voor Prins Hendrik om in 1909 de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” op te richten.

Op 31 januari 1921 werd de afdeling Rijswijk Zuid-Holland als 14e afdeling van de Nederlandsche Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken opgericht op initiatief van dr. Fauel. Dit gebeurde in hotel-restaurant Kuys Witsenburg, Herenstraat 4 te Rijswijk.

Tijdens de lessen in de beginjaren van de EHBO, plakten de instructeurs plastic wond-modellen op de huid van de slachtoffers. Sinds 1963 beschikken we over Lotusslachtoffers. Lotus betekent Landelijke Opleiding tot Uitbeelden van Slachtoffers. Zij worden opgeleid om “net echte” wonden te schminken, een ongevalsituatie na te spelen en zich goed in te leven in het leed van een slachtoffer. Dit soms tot grote schrik van de Eerste Hulp Verleners.

Wie wordt EHBO’er? De moeder of vader met kleine kinderen, leden van een sportvereniging, de meester en juffrouw van school, mensen die het zelf nuttig vinden en mensen die voor hun bedrijf een diploma moeten hebben.

ScannedImage-7

Tegenwoordig kent men naast de Eerste Hulp Verlener, bij bedrijven de BHV’ers. Bedrijfshulpverleners die levensreddende handelingen, kleine ScannedImage-5blusmiddelen en ontruiming moeten kunnen toepassen.

En het gaat maar door…. De laatste tijd komen er steeds meer AED’s (automatische externe defibrillator) in het straatbeeld. Met behulp van een AED kan er beter hulp worden verleend, waardoor de overlevingskansen van een slachtoffer met procenten toenemen.

Ook voor de bediening van zo’n AED biedt onze vereniging cursussen aan. Voorwaarde is wel dat men reeds in het bezit is van een geldig reanimatiediploma.

Dus twijfel niet langer en volg een opleiding tot Eerste Hulp Verlener.

ScannedImage-8